Regulamin sklepu internetowegoPowrót do sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne
Sklep internetowy sklepkruk.pl jest prowadzony przez Sklep "Kruk" części-ogumienie podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Busko-Zdrój pod numerem: 2346/93, z siedzibą 28-100 Busko Zdrój, ul. Wojska Polskiego 95, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 655-000-71-11, Regon: 290413600.

§ 2 Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny przesyłki określone są w koszyku zakupów.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu lub telefonicznie.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności przy wyborze opcji „za pobraniem”.
7. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy w wyniku działań użytkownika przesłane zostaną błędne dane na temat zamówionego towaru.

Towar 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła i jest fabrycznie nowy.

§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest w ciagu 1-3 dni roboczych dla zamówień nie przekraczających 100 sztuk każdego produktu. Powyżej tej ilości czas realizacji zamówienia wydłuża się indywidualnie w każdym przypadku.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z ceną przesyłki w każdej chwili klikając w link "Koszyk".

§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru )lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 5 Procedura reklamacji
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, bądź dane firmy w przypadku faktury VAT, oraz opis przedmiotu reklamacji.)
Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

§ 6 Zwrot pieniędzy i towaru
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.
2. Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 3.11.2014r.

Powrót do sklepu
www.000webhost.com